AaltaMinimoa Allround Maquettebouw Amsterdam

Restauratie Reconstructie Onderzoek

Restauratie Reconstructie Onderzoek

Restauratie-reconstructie onderzoek

Maquette Rembrandt-toren

De maquette van de Rembrandttoren is helemaal schoongemaakt. De entree met luifel en kolommen had schade opgelopen en is opnieuw opgebouwd.
- Enkele raampjes moesten vervangen worden.
- Op het dak diende e.e.a. vastgezet te worden.
- Ballustrades zijn vastgelijmd.
- Enkele ontbrekende onderdelen zijn vervangen en op nieuw gemonteerd.

Voormalige Amro-Bank

Restauratie van een maquette
(1966) van de voormalige Amro-Bank aan het Rembrandtplein te
Amsterdam

Maquette ABN-Amro Bank

Restauratie van een maquette van
de ABN-Amro Bank aan de Nieuwe Amstelstraat te Amsterdam

Villa van H.A. van Anrooy

Lees meer >

Heineken Brouwerij

Lees meer >

Restauratie Raket NASA

Voor

Na

Opdrachtgever: Crown World Mobility Amsterdam

Exit mobile version