Villa van H.A. van Anrooy

VA Tekst Lauweriks
Op basis van een artikel in het Bouwkundig Weekblad van 7 maart 1914, geïllustreerd met twee plattegronden en een perspectieftekening, is door het Frans Halsmuseum, aan architect Paul Verhey gevraagd om een reconstructie te maken van deze villa, naar een ontwerp van architect H.A. van Anrooy. Op de volgende pagina’s ziet u de tekeningen met de bijbehorende stramienen die het uitgangspunt vormden voor deze maquette. De illustraties bij bovenstaand artikel bepaalden dat slechts de Noord- en de Oostgevel op de maquette zichtbaar gemaakt konden worden. De achterkant van de maquette is niet gedetailleerd maar als massa weergegeven in blank hout.
VA perspectief e
VA Plattegronden